MYŠLENÍ PRVNÍ LIGY

Cyklus inspirativních a motivačních setkání, která pomáhají lidem aktivovat, uchopit a rozvíjet svůj talent. Spíkři a jejich hosté nabízejí nové pohledy, návody k rozvoji nebo pomoc při hledání ztracené motivace jak v oblasti pracovní, tak soukromé.

 • seminář
 • MYŠLENÍ PRVNÍ LIGY
 • 4. 6. 2016, Praha
 • KC U Hájků (Grandior Hotel Prague)
 • počet návštěvníků: 350
 • spíkři: Jan Mühlfeit, Marian Jelínek a Marie Diamond
 • speciální hosté: Klára Issová, David Svoboda

 

 • seminář
 • MYSLENIE PRVEJ LIGY
 • 22. 10. 2016, Bratislava
 • Holiday Inn 
 • počet návštěvníků: 400
 • spíkři: Jan Mühlfeit, Marian Jelínek a Adéla Banášová
 • speciální hosté: Ján Dubnička, Tina, Veronika Vadovičová

Spíkři, kteří dosáhli úspěchů v různorodých oblastech, přibližují posluchačům svůj pohled na byznys, komunikaci a současný svět. Každý z nás má dnes možnost projevit svůj talent a potenciál. Pro úspěch v jakékoliv oblasti je pro každého důležité zjistit, jaké má silné stránky, co je jeho vášeň, tedy po čem touží a kde je na trhu zrovna příležitost. A pokud chce být v životě úspěšný, musí stavět na svých silných stránkách - objevit je, poznat je a rozvíjet. 

Při vyslovení sousloví "první liga" většině z nás naskočí asociace se sportem. Díky paralelám mezi vrcholovým sportem, byznysem a životem můžeme tyto tři oblasti vzájemně propojovat a obohacovat.  Člověk se dostane pouze tam, kam mu dovolí jeho mysl. Když myslíte jako lidé z první ligy, tak se do ní s největší pravděpodobností také dostanete.  Občas klesnete, ale zase se vrátíte, protože vaše mysl se nesmíří s druhou ligou nebo s divizí. Pokud ale budete pořád pochybovat a myslet jako hráč okresního přeboru - zřejmě se do první ligy nikdy nedostanete. Štěstí, odvaze a úspěchu předchází pečlivá příprava.